bodybath

bodybath

发明山楂入足阳明、太阴、厥阴三经血分,大能克化饮食。发明丁香辛温入手太阴、足少阴、阳明经。

惟钱氏必胜膏治痘疮黑陷及出不快,或触秽气黑陷,方用牛李熬膏,桃胶汤化皂子大一丸;如人行十里再进一丸,其疮自然红活。详守宫所治风疰惊痫诸病,犹蜈蚣之性能透经络也;且入血分,故又治血病、疮疡,以毒攻毒,皆取其尾善动之义。

早蚕者不堪入药,以饲时火烘,故有毒也。 《金匮》薯蓣丸用之,专取其辛凉散结,以解风气百疾之蕴蓄也。

龙禀东方纯阳之气,故能兴云致雨,东方木气主乎生也,其耳独不司听者,阳神别走于角也。《本经》主心腹邪气,亦是和营卫邪之义。

又《丹方》治女人脚上鸡眼,乌梅肉饭上蒸烂,和米醋研如糊,涂上一宿即去。大麦作温中消食,即经发萌,大能耗伐肾气,凡人小便多者禁之。

阴虚干咳,蜜水制用。能治赤白痢,肠风下血。

Leave a Reply