Vol302嫩模蓝夏Akasha私房飒爽皮内衣配黑丝渔网半脱极致魅惑写真92P蓝夏Akasha画语界

Vol302嫩模蓝夏Akasha私房飒爽皮内衣配黑丝渔网半脱极致魅惑写真92P蓝夏Akasha画语界

胀病亦多,握定阴、阳辨诀治之,决然不错。 问曰:两耳前后红肿痛甚,口苦者,何故?

蒋宝素曰:类中风者,乃阴亏火盛,阳虚暴脱之击仆偏枯神昏不语诸证,与真中风之击仆偏枯神昏不语诸证相类,而以类相从,从类相别之证也。有腹硬而痛剧者,血瘀滞而无阳以运化也,法宜温中行滞。

法宜建中汤加附子,温补其阳自愈。有真下元无火者,乃阳虚不能统束关窍,其人必精神困倦,饮食减少,有阳虚之实据可凭,法宜收纳元阳,补火为要。

如遍身中外涩滞,皆属燥金之化,故秋脉KT,KT,涩也。又五运行大论曰:暑以蒸之。

言其要,一日太阳受病,太阳主气,其脉上连风府,循腰脊,故头项痛,腰脊强。自岭以南,地毒苦炎,燥湿不常,人多瘴疟。

世之业斯道者,书要多读,理要细玩,人命生死,在于反掌之间,此理不明,切切不可妄主方药,糊口事小,获罪事大。夫人一身关节窍道,全赖真气布护运行。

Leave a Reply