aayy88永久域名

aayy88永久域名

攻下与发汗何殊,伏气与表邪一体。阴盛则阳必衰,阳盛则阴必弱,不易之理也。

查此病缘因风、火为本,厥阴风木在下,厥阴心包在上,风借火势,火借风威,澈上澈下,而消症从此生矣。吴兴章杰岭表十说:一曰岭表之俗,食槟榔,甚者日至十数枚。

 泻出色如酱汁者,太阴之湿化也。余再三追索,疑是内伤于生冷之寒湿,不能闭其卫外气机,故不即病,伏于其中,感天地闭塞,潜藏之气机裹束,不能发泄,延至春月,寒气化为热邪,随气机发泄而外出,春月温和,故名之曰温病。

前哲以春夏诸病,总名伤寒者本此。王棐、继洪有寒瘴热瘴哑瘴之辨,及挑草子法,分其形证论治。

今得生姜之辛温助肺,肺气得助,而肺气复宣,节令可行。不可汗,不可吐,不可下,不可温,不可补,且不可和,姑拟小柴胡,加生地、丹皮、归、芍、红花、青蒿、鳖甲、茯苓、泽泻,从少阳开甲木,帅中正之气入气街,导营热归膀胱,庶不犯中胃二焦,或用犀角地黄汤近于是也。

《难经》温病之脉,行在诸经,不知何经之动。学者务宜潜心默会,期于明白了然,幸甚幸甚。

Leave a Reply