No5441模特tina甜仔香格里拉旅拍性感黑色皮质套装配开档黑丝诱惑写真51P甜仔秀人网

No5441模特tina甜仔香格里拉旅拍性感黑色皮质套装配开档黑丝诱惑写真51P甜仔秀人网

有君臣,有佐使,有向导;用缓攻,有急攻,有偷关;有上取,有下取,有旁取;有寒因寒用,热因热用,塞因塞用,通因通用诸法。玉茎之举,必须心火下照,又可见天三生木之机,此就其形体而言,其中之精义实微,未可尽泄。

病人虽舌现黑苔,无论干黑色、青黑色、润黑色、虽现阴象,切不可即作阴证施治。凡服此等热药,总要服至周身、腹中发热难安时、然后与以一剂滋阴,此乃全身阴邪化去,真阳已复,即与以一剂滋阴之品,以敛其所复之阳,阳得阴敛,而阳有所依,自然互根相济,而体健身轻矣。

但欲开方,务在单上批写明白,告诫病家,设或追之不及,不得归咎于医药,以免后人借为口实。 天包乎地,气统乎血,气过旺,可以逼血外越,则为阳火。

 宿食痛者,饥则安而饱则甚,[1]祛原本作"法",据文义改。因吐泻而致者,由其吐泻伤及中宫之阳,中宫阳衰,不能运津液而交通上下。

予谓此四法中,燥证十居其八,时毒十居二三,滑脱与虚寒十居四五。 若以滋阴之六味地黄汤治之,是速其危也。

理中汤力能健脾,脾土健而水湿下趋,一治唾水不休。今得此说,方知前人之错误不少。

Leave a Reply