No5559模特大美妞儿黄金甲主题性感情趣吊带真空秀豪乳翘臀诱惑写真62P大美妞儿秀人网

No5559模特大美妞儿黄金甲主题性感情趣吊带真空秀豪乳翘臀诱惑写真62P大美妞儿秀人网

饮酒,用加味清胃散加干葛、一小儿阴肿,小便赤涩,此禀肝经有热也,用加味小柴胡加漏芦与母服,子日饮数滴,四剂而愈。如此而仍痛者,瘀血凝滞也,活命饮。

又方治痔痛不可忍者。窃谓前症若属心经,用导赤散之类。

 一小儿患之赤晕走彻遍身,难以悉砭,令人吮四肢胸背数处,使毒血各凝聚而砭之,先用活命饮,米酒调二服,又以金银花、甘草节为末,用人乳汁调服渐愈。一小儿喉间肿痛,口角流涎,手足并热,用泻黄、清胃二散,母子服之而愈。

又因饮食停滞,吐泻酸臭,更加发搐,用五味异功散加钩藤钩而愈。出而不匀,用升均汤。

若脓已出而反痛者,气益虚也,用内补黄汤。一小儿痘疮色赤,发搐痰盛,服抱龙丸而顿愈。

一小儿右腿腕壅肿,形体怯弱,余欲以补气血为主,佐以行散之剂。 定志丸治心神虚怯,所患同前,或语言鬼怪,喜笑惊悸。

Leave a Reply