No4595模特李雅柔三亚旅拍私房沙发性感红色服饰配原色丝袜诱惑写真70P李雅柔秀人网

No4595模特李雅柔三亚旅拍私房沙发性感红色服饰配原色丝袜诱惑写真70P李雅柔秀人网

 一阳子曰∶四物汤隐潜脾胃治法,人昧久矣。故仲景于少阳证,而以汗吐下三者为戒也。

是方也,以桂、附之辛热而治湿,犹之潦了之地,得太阳曝之,不终朝而湿去,亦治湿之一道也。 仲景曰∶滑则谷气实。

疟疾久不愈,内结瘕,欲成劳瘵者,名曰疟母,此丸主之。久泄脾虚,中气必寒,肝木必乘其虚而克制之。

以故历朝医哲,撰述劳瘵方论,聊实诸证云尔,扩而充之,则变化百出,在人心而已。 如斯言之,则肾亦火矣。

若肠胃无痰火积热,则平常上升,皆清气也;由燥火内焚,风寒外束,血气壅滞,故鼻生息肉而窍窒不通也。本经未解,传入他经,有催并之义,为并病;二经、三经同受邪者,为合病,合病者,邪气甚也。

温此足厥阴药也。 胃虚则不能容受,故不嗜食;脾虚则不能运本方去山楂、麦芽,加茯苓、炙甘草,名益气健脾丸∶治脾虚食少。

Leave a Reply