Vol589女神周于希Sandy厦门旅拍高领真空毛衣配白丝网袜诱惑写真54P周于希尤蜜荟

Vol589女神周于希Sandy厦门旅拍高领真空毛衣配白丝网袜诱惑写真54P周于希尤蜜荟

)阳气为阴血之引导,阴血乃阳气之依归。然则营与卫岂独无所自来哉?

《易》曰∶山泽通气,能行在下之水。脾应中央戊己土,口舌同居通脏腑;口干脾热肝胆酸,肺辣心咸心热苦。

一月两度冲经致,三月一致曰居经;七月无经损是的,取经汤子急家寻。柴苓汤即两汤名,分别阴阳问久新;和解疟疾通表里,无骄无謟乐升平。

《考工记》云∶橘逾淮而北为枳。砂仁豆蔻木香生皮之辛。能行酒食之滞。干姜所以开胃止呕,神曲所以消磨炙腻。

凡草木之生毛者,皆主治肺;多刺者,花开于秋者,皆得坚金之气,而能制风。今腹满、肿胀俱消,痛楚尽解,深感神功之救我。

兹以产后发热,专责血虚,殊有漏义。芤者,浮大而按之中空。

Leave a Reply